elektromos tér
(elektromos mező,
elektromos térerősség)

Pozitív vagy negatív töltések elektromos hatása alatt álló térrész. (A fogalmat Faraday angol fizikus vezette be és ő írta le az erőteret.)
A tér elektromos hatása az elektromos térerősséggel adható meg
Jele: E,
Mértékegysége V/m (volt per méter)
Vektormennyiség.

Irányát az elektromos térbe helyezett pozitív töltésre ható erő iránya adja.
Ha egy adott pontban F erő hat az elektromos térbe helyezett q töltésű próbatestre, akkor ott az elektromos térerősség
E = F/q
azaz az elektromos tér az egységnyi töltésre ható erővel jellemezhető.
Az elektromos térerősség erővonalakkal ábrázolható

Felhasznált irodalom