elektromos potenciálkülönbség
(elektromos feszültség)

Fizikai mennyiség, gyakran feszültségnek is mondják.
Jele: U
Mértékegysége: V (volt).
Két pont között akkor van potenciálkülönbség, ha csak az elektromos térrel szembeni munkavégzés árán juttatható töltés egyikből a másikba. A két pont közötti potenciálkülönbség és a közöttük levő távolság hányadosa megadja a két pont közötti elektromos mező erősségét.
A valamely elem sarkai közötti potenciálkülönbség azt mutatja meg, hogy az milyen mértékben képes áramot fenntartani egy áramkörben.

Az elektromos áram által végzett munka (W) egyenesen arányos a töltéssel (Q), illetve az áramerősséggel (I) és az idővel (t):

W = UQ = UIt

Az arányossági tényező, az elektromos feszültség:

U = W/Q = W/It

Az Érdekességek részben a Villamosság - amit tudni illik címszó alatt szemléletesen foglalkozom az elektromos potenciálkülönbséggel.

Felhasznált irodalom