elektromágneses nyomaték
(mágneses nyomaték)

Mágnesek, hurkokban keringő áramok és forgó töltött részecskék jellemzője, amely meghatározza, hogy mekkora forgatónyomaték hat egy ilyen rendszerre valamekkora b indukciómágneses mezőben.
Jele: m
Mértékegysége: A.m2 (amper.négyzetméter) vagy J/T (joule/tesla)
Vektormennyiség.
Régebben mágneses nyomatéknak is nevezték.
A forgatónyomaték nagysága mb sin a, ahol a az m és a b iránya által bezárt szög.

Egy mágnest egy H erősségű mágneses térbe helyezve a maximális forgatónyomaték (Tmax) akkor alakul ki, amikor a mágnes merőleges a mezőre.
Egy N menetes tekercs és I áramot szállító A terület estében a mágneses nyomaték:

m = T/B = NIA

ahol
T - a forgatónyomaték
B - az indukció
H - a mágneses térerősség
N - a tekercs menetszáma
I - az áramerősség
A - a tekercs felülete

A pörgettyűszerű töltött részecskék, pl. az elektronok és protonok úgy viselkednek, mint áramjárta apró tekercsek, s így van elektromágneses nyomatékuk, sőt van még a neutronoknak is, mert bár össztöltésük zérus, szintén pörgettyűszerűek és töltött részecskékből épülnek fel; ez neutrondiffrakciós kísérletekben ki is használható.
Az atommagok elektromágneses nyomatékának a magmágneses rezonanciában veszik hasznát. Bizonyos atomokban a különböző elektronok elektromágneses nyomatékai akár saját perdületükből, akár mag körüli mozgásuk perdületéből származnak, nem egyenlítik ki egymást. Az ilyen atomoknak eredő elektromágneses nyomatékuk van; ebből származnak az ilyen atomokból felépülő anyagok mágneses sajátságai (pl. ferromágnesességük).
Mágneses mezőben a mágnesre erő hat, amely igyekszik a mágnes pólusait a mező irányába állítani (így működik az iránytű).
A pörgettyűszerű részecskék precessziós mozgást végeznek mágneses mezőben, saját perdületük (spinjük), tehát mágneses nyomatékuk körbeforog a mező iránya körül.
Az elektron (elektro)mágneses nyomatéka (9,285x10-24 J/T) egyes-egyedül abból származik, hogy az elektronnak töltése és saját perdülete van. Összehasonlításképpen: ez egyenlő egy 300 000 amperes árammal átjárt, atommag méretű hurokéval.
Egy 1 cm sugarú,1 amperes áramtól átjárt vezető hurok (elektro)mágneses nyomatéka 3x10-4J/T.

Felhasznált irodalom