elektromágneses tér
(elektromágneses mező)

Olyan fizikai erőtér, amely ez elektromos töltésű részecskék között létesít kölcsönhatásokat.

Az anyag egyik megnyilvánulási formája: tömege, energiája, impulzusa, impulzus nyomatéka van.
Az elektromágneses tér a csak speciális körülmények között különválasztható elektromos és mágneses tér egysége.

Időben változó mágneses tér (zöld színű indukcióvonalak) által létrehozott villamos tér (piros színű villamos erővonal-gyűrűk)

Törvényszerűségeit a Maxwell-egyenletek (1862) írják le.

Felhasznált irodalom