elektromos ellenállás
(vezetőképesség)

Az áramvezetőket jellemző mennyiség: megmutatja, hogy a vezető közeg mennyire korlátozza a töltésáramlást.
Jele R
Mértékegysége W (ohm)
Reciprokát - az 1/R mennyiséget - vezetőképességnek nevezik.
Ha egy vezető végei között U nagyságú a feszültségkülönbség és a rajta áthaladó áram I erősségű,
akkor ellenállása definíció szerint: U/I.

Az ellenállás nagysága függ a hőmérséklettől - a fémeké a hőmérséklet növekedésével nő, a félvezetőké csökken -, valamint a vezető méreteitől - minél hosszabb és vékonyabb a vezető, annál nagyobb az ellenállása.
Az ellenállás az áramkörökben energiaveszteséget okoz.

Az atomok növekvő hőmozgása növeli az elektronok ütközéseinek gyakoriságát a vezetőben.

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik az elektromos ellenállással a Fizika blokk Az elektromos ellenállás. Az ohm című részében.

Felhasznált irodalom