elektrodinamika

1. A fizikának az elektromos és mágneses tér tulajdonságainak leírásával foglalkozó ága.

2. Elektromos és mágneses mezőbe helyezett elektromos töltések mozgásának vizsgálata.

Felhasznált irodalom