elektromos kettősréteg
(Helmholtz-modell, Gouy-Chapman-modell, diffúz kettősréteg, Stern-modell)

Modell, egy elektród és a közelében lévő oldat közti határfelület leírására.
Ebben a modellben az elektród felszínén az egyik típusú töltés alkot egy réteget, az oldat első rétegét pedig az ezzel ellentétes töltésű ionok síkja hozza létre.

A Helmholtz-modellben, a kettősréteg két töltés-síkból áll, az oldat ionjainak belső síkját az elektródon lévő töltés okozza, a külső síkot az oldat ellentétes töltésű ionjai hozzák létre az első réteg hatására.

A Gouy-Chapman-modell (diffúz kettősréteg) figyelembe veszi az ionok hőmozgását.

Egyik modell sem tökéletes, a Helmholtz-modell túl merevnek tekinti a töltések rendszerét, a Gouy-Chapman-modell pedig alábecsüli a szerkezet merevségét.

A Stern-modell mindkettőn javít azzal, hogy az elektródhoz közeli ionok esetében merev szerkezetet feltételez, a második réteget pedig a Gouy-Chapman-modellel írja le.

Y(X) = YSte-KX

Felhasznált irodalom