Einstein, Albert

(1879 - 1955) Német származású fizikus,
a modern fizika egyik legnagyobb alakja, a relativitáselmélet megalkotója, Nobel-díjas.

1879-ben született a bajorországi Ulmban.
Szültése után a család rögtön Münchenbe, majd később Milánóba települ át.
Einstein későn tanult meg beszélni, az iskolában közepes tanuló volt. Annyiban azonban különbözött a többi gyerektől, hogy sokszor csodálkozott el a világ jelenségein. Ötéves korában egy iránytű volt a legkedvesebb játéka, tizenöt éves korában pedig azon gondolkodott, hogy mit látna, ha utolérné a fényt. Harmincévesen pedig azon gondolkodik, hogy milyen lehet a világ a zuhanó liftben.
A Zürichi Műegyetemen matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerez.
Az egyetem elvégzése után házitanító, majd a berni Szövetségi Szabadalmi Hivatal tisztségviselője.
E nyugodt munkakör gyümölcsének szokták tekinteni a három 1905-ben megjelent nagy tanulmányát.
Az egyik a Brown-mozgással, a másik a fényelektromos jelenséggel, a harmadik pedig a mozgó testek elektrodinamikájával foglalkozik. Mindháromnak óriási jelentősége van a fizikában.
1905-ben alkotta meg a speciális relativitáselméletet
1914-től a Porosz Tudományos Akadémia tagja.
1916-ban jelenteti meg az általános relativitáselmélet alapgondolatait.
1921-ben Nobel díjat kap a fotoeffektus felfedezéséért.
1933-ban emigrál az Egyesült Államokba, ahol haláláig az Institute for Advanced Study (Princeton) professzora.

Felhasznált irodalom