Einstein-Smoluchowski-egyenlet

Összefüggés a diffúziós koefficiens (D) és azon távolság (l) között, amelyet a részecske egy T idő alatt képes megtenni diffúzióval.
Az egyenlet:

D=l2/2T

kapcsolatot teremt a részecskediffúzió mikroszkopikus jellemzői és a diffúzióval kapcsolatos makroszkopikus mennyiségek, pl. a viszkozitás között.

Az egyenlet levezetéséhez feltételezték, hogy a részecskék véletlen mozgást végeznek.
Az egyenlet mennyiségei összefüggésbe hozhatók a gázok kinetikus elméletével, amennyiben l/T jelenti a részecskék átlagos sebességét és l az átlagos szabad úthosszt.

Az egyenletet Albert Einstein és a lengyel Marian Ritter von Smolan-Smoluchowski vezette le.

Felhasznált irodalom