egzotikus bomlás

Olyan radioaktív bomlás, amelyben az alfa-részecskénél nehezebb, az atommaghasadási termékeknél kisebb tömegszámú atommag keletkezik.
Elméletileg 1980-ban, kísérletileg 1983-ban mutatták ki.

Felhasznált irodalom