egykristály
(monokristály)

Egész tömegében azonos orientációjú elemi cellákból álló kristály.
A korszerű félvezető eszközök kiindulási anyagai szilícium, gemánium, vagy 3 és 5 vegyértékű elemek (pl. gallium-arzenid) ötvözeteiből álló egykristályok.

A képen egy szilícium egykristály és a belőle integrált áramkörök előállításához levágott lapok.

Felhasznált irodalom