egyenletes mozgás
(egyenes vonalú egyenletes mozgás, egyenletes körmozgás)

Állandó nagyaságú és irányú sebességgel (gyorsulás = 0) végzett mozgás. Egyenes vonalú egyenletes mozgás.

A Start gombra kattintva az egyenletes mozgást bemutató animáció látható. Egy állandó sebességű test időbeli elmozdulása (15 másodperc alatt 180 m), sebessége (12 m/s), gyorsulása (0).
Az animáció végén az
- elmozdulás-idő
- sebesség-idő
- gyorsulás-idő
grafikonok megtekinthetők.

A Vissza gombbal a kiinduló állapotba léphet vissza.

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik az egyenletes mozgással a Fizika részben az Örökké mozognak-e a mesterséges bolygók címszónál.

Egyenletes körmozgás esetén a sebesség nagysága állandó, iránya mindig merőleges a körpálya középpontja felé mutató, állandó nagyságú gyorsulásra.

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik az egyenletes körmozgással a Fizika részben az Felrobbanhat-e a köszörűkő? A körmozgás fizikája címszónál.

Felhasznált irodalom