Earnshaw-tétel
(Earnshaw-elv)

Azt mondja ki, hogy inverz négyzetes összefüggés (pl. az elektrosztatika Coulomb-törvénye) szerint egymásra ható részecskék rendszere nem létezhet statikus egyensúlyi állapotban.
Samuel Earnshaw (1805-1888) brit matematikus igazolta ezt az eredményt 1842-ben.
Az elmélet a kémiában alapvető, mivel rámutat arra, hogy nem lehet az atomokról és molekulákról helyes modellt építeni, ha elektronokat stacionáriusnak tekintik.

Felhasznált irodalom