disszipáció
(energiaszóródás)

A valóságos termodinamikai folyamatokban az energia egy részének elkerülhetetlenül irreverzibilis módon való hőenergiává alakulása.

Az elektromos áramkörök, pl. ez a processzor, is jelentős t termelnek, amit megfelelő eszközökkel el kell vezetni.

Felhasznált irodalom