disszipáció
(energiaszóródás)

A valóságos termodinamikai folyamatokban az energia egy részének elkerülhetetlenül irreverzibilis módon való hőenergiává alakulása.

Felhasznált irodalom