dielektromos állandó
(permittivitás, abszolút permittivitás, elektromos állandó, relatív permittivitás)

Az egyes anyagféleségek (dielektrikumok) molekulái elektromos polarizációja és az ezt létrehozó elektromos térerősség közötti arány.
(Az elektromos elmozdulás aránya az azt létrehozó elektromos tér intenzitásához egy közegben.)
Jele e
Mértékegysége F/m (farad/méter).
A vákuum dielektromos állandója e0 = 8,854 x 10-12 F/m univerzális állandó az elektromosságtanban.
A dielektrikus anyagok esetében ez e0 és az anyagra jellemző (adott környezeti paraméterek között mért) dielektrikus állandó szorzata.

Ha két töltés, Q1 és Q2 r távolságra van egymástól vákuumban, a töltések közti erőt a következő egyenlet adja meg:

F=Q1Q2/r24pe0

A Coulomb-törvény ezen kifejezésében SI egységeket használva, e0 az üres tér abszolút permittivitása, amit úgy is ismernek, mint az elektromos állandót. Értéke: 8.854x10-12F/m.
Amikor a töltések közötti tér nem vákuum, az egyenlet a következő:

F=Q1Q2/r24pe

és az erő a töltések közt csökken.
e az új közeg abszolút permittivitása.

Egy közeg relatív permittivitása, (er), amelyet korábban dielektromos állandónak neveztek, megadható a következőképpen:

er=e/e0

Felhasznált irodalom