csillagászati egység (CSE)

A csillagászati egység a Földnek a Naptól mért átlagos távolsága, ami 149597870 km (majdnem 150 millió km).

Ezt a távolságot a fény 8 perc 19 másodperc alatt futja be.
A Naprendszeren belül használatos távolság mértékegység.

A különböző hosszúság mértékegységek közötti átváltás az hosszúság címszónál elvégezhető.

Az ábrán a Naprendszer bolygóinak a Naptól mért átlagos távolsága látható méretarányosan.

A többi bolygó Naptól mért átlagos távolsága:
Merkúr: 0,39 CsE
Vénusz: 0,72 CsE
Mars: 1,52 CsE
Jupiter: 5,2 CsE
Szaturnusz: 9,5 CsE
Uránusz: 19 CsE
Neptunusz: 30 CsE
Plútó: 40 CsE.

A legközelebbi csillag 4,3 fényévre van, ami CSE-ben kifejezve nagyon nagy szám lenne, mivel egy fényév 63 241 CsE.

Felhasznált irodalom