csiga
(állócsiga, mozgócsiga, közönséges csigasor, arkhimédeszi csigasor)

Peremes korong peremén kialakított, vájatba helyezhető, kötélből összeállított egyszerű gép.
Segítségével megváltozik a kötélre kifejtett erő iránya, vagy nagysága és ezt kihasználva a kötél lefelé húzásával nehéz tárgyak is felemelhetők.

Az állócsiga tengelyére nézve az F1 és F2 erő forgatónyomatékának egyenlőnek kell lennie.

A két erő erőkarja egyenlő (a csiga sugara), ezért a két erő nagysága megegyezik:

F1 = F2


A mozgócsiga olyan egykarú emelő, amelynek a forgástengelye csiga és a kötél O érintkezési pontja.

Egyenletes emelésnél az O pontra felírt forgatónyomatékok összege nulla.

Innen az erők kapcsolata:

F1 = F2/2

A közönséges csigasor

  Ha 2n az álló csigák és mozgó csigák száma, akkor az erő:

F = G/2n

Az arkhimédeszi csigasor

  Általános esetben n db mozgó csiga alkalmazása esetén az erő:

F = G/2n

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik a csigával és más egyszerű gépekkel a Fizika blokk a Kimozdíthatná-e a földet a helyéről egyetlen ember ereje? - Az egyszerű gépek részében.

Felhasznált irodalom