csapágy
(hordozó-, radiális-, támasztó-, axiális-, csúszó-, sikló-, gördülő-, golyós-, görgős-, kúpgörgős-, tűgörgős-, önbeálló-)

Tengelyen kialakított hengeres csap ágyazására, alátámasztására használt szerkezet.
Olyan gépelem, amely tengelyek, forgórészek alátámasztására szolgál.

Öveges tanár úr szemléletesen foglalkozik a "csapágyak fizikájával" a Fizika részben ... súrlódás / Mi az igazság a kerék körül?

Felosztásuk két fő szepont szerint történik.

A terhelés (erőhatás) iránya szerint
- hordozócsapágyak (radiáliscsapágyak) a sugárirányú terhelés felvételére
- támasztócsapágyak (axiáliscsapágyak) tengelyirányú terhelés felvételére

A baloldali képen egy radiális kúpgörgős csapágy, a jobboldalin egy axiális kúpgörgős csapágy látható


Az érintkező felületek szerint
- csúszócsapágyak (siklócsapágyak), amelyekben a felületek egymáson vagy a köztük lévő olajrétegen csúsznak
- gördülőcsapágyak, amelyekben az álló és mozgó felületek közé gördülő testeket helyeznek el. (A gördülő elem szerint megkülönböztetnek golyóscsapágyakat, görgőscsapágyakat, kúpgörgőscsapágyakat, tűgörgőscsapágyakat) .

Egy sikló (baoldali ábra) és egy (egysoros mélyhornyú) golyóscsapágy (jobboldali ábra) felépítése.

A baloldali képen különböző sikló csapágyak, a jobboldalin gördülő csapágyak láthatók


Hosszú, deformálódó, pontosan nem szerelhető tengelyek ágyazására úgynevezett (ön)beállócsapágyakat alkalmaznak.

A képen duplasoros önbeállócsapágyak láthatók

Felhasznált irodalom