Coulomb törvénye
(Coulomb-erő)

Az elektromos jelenségekre vonatkozó legrégebbi ismert összefüggést Coulomb 1785 -ben állapította meg torziós mérlegével. Törvénye a pontszerű töltések egymásra gyakorolt erőinek vizsgálatával foglalkozik.
Két pontszerű töltés között ható erő (Coulomb-erő) egyenesen arányos a töltések szorzatával, és fordítottan arányos a távolságuk négyzetével.

Ahol Q a pontszerű töltések, r a töltések közötti távolság.
A k arányossági tényező értéke: 9 . 109 Nm2/C2

Az alábbi animáció Coulomb torziós mérleges kísérletét szemlélteti.
A B töltés egy bizonyos szögben kitéríti a torziós mérleget, amikor a karján elhelyezett A töltés közelébe ér.
A Départ gombra kattintva újraindul a kísérlet.


 

Felhasznált irodalom