Chamberlain, Owen

(1920-2006) Nobel-díjas amerikai fizikus.
San Franciscoban született
A Dartmouth College-ban majd a Californiai egyetemen tanult fizikát.
1942-ben csatlakozott a Manhattan Projecthez. Emilio Segre professzorral tanulmányozta a közepes energiájú neutronokat és a nehéz elemek spontán hasadását.
1946 -tól a Chicagoi egyetemen dolgozott Enrico Fermi professzorral a lassú neutronok folyadékokban történő diffrakcióján.
1949-ben doktorált a Chicagoi egyetemen.
1948-tól tanított a California egyetemen Berkeleyben.
Segre professzorral és Dr. Clyde Wieganddal a proton-proton szóródást kutatták. Méréseik eredményeként felfedezték az antiprotont. Ezért 1959-ben megosztott fizikai Nobel-díjat kapott.
A következő néhány évben az antiprotonok hidrogénnel, deutériummal és más elemekkel történő kölcsönhatását vizsgálták kollégáival.
A 60-as években a nagy energiájú folyamatokkal foglalkozott.
A 70-es és 80-as években a Berkley Bevalac gyorsítóban és a stanfordi lineáris gyorsítóban végzett kutatásokat.

Felhasznált irodalom