centripetális erő
(centrifugális erő)

A testek körpályán tartásához szükséges, a kör középpontja felé mutató erő.
A Hold esetében pl. a tömegvonzási erő szolgáltatja a centripetális erőt - ez tartja a Holdat a Föld körüli pályáján.

A centrifugális erő a kör középpontjától sugárirányban kifelé mutató erőt jelent.
Bár a kifejezés a hétköznapi szóhasználatban gyakran szerepel, jobb lenne elkerülni, mert csak a forgó koordinátarendszerekben fellépő mesterségesen bevezetett fiktív erőt jelenti.

Felhasznált irodalom