Celsius, Anders

(1701-1744) svéd fizikus és csillagász

Uppsalban született. Mindkét nagyapja és apja is professzorok voltak.
A Hälsingland tartományból származó számos tudós egyike.
Már egész kis korában megmutatkozott matematikai tehetsége.
1730-tól a csillagászat professzora.
1732-ben lezdte meg "nagy utazását", melynek során valamennyi jelentős európai obszervatóriumot meglátogatta és ott számos szakemberrel dolgozott a 18. század jelentős csillagászai közül.
Számos expedícióban vett részt, ahol meridián méréseket végeztek. Ezek az expedíciók igazolták Newton feltételezését, hogy a Föld a sarkoknál belapuló ellipszoid.
Ezek az expedíciók híressé tették és fontosak voltak a svéd hatóságoktól kért adományok megszerzésében egy korszerű uppsalai obszervatórium felépítéséhez. Az obszervatórium elkészült és azokkal a korszerű műszerekkel szerelték fel, amelyeket hosszú külföldi utazásai során beszerzett.
Számos földrajzi mérést végzett egy átfogó svédországi térkép elkészítéséhez.
Az elsők között volt, akik megjegyezték, hogy az északi országok földje lassan emelkedett a tenger szintje fölé az utolsó jégkorszak utáni jégolvadás során.
Meteorológiai megfigyelésekhez alkotta meg a híres (róla elnevezett) hőmérsékleti skálát.
Asszisztensével Olof Hiorterrel elsőként állapították meg, hogy a sarkifény a mágnességgel függ össze, az iránytű inklinációját észlelve és rájöttek, hogy a nagyobb eltérések összefüggenek a nagyobb sarkifény aktivitással.
Vizsgálta a holdfogyatkozásokat és a különböző csillagászati objektumokat.
300 csillag fényességét határozta meg saját fotometrikus rendszerével (átlag 0,4 magnitúdó pontossággal).
Legtöbb munkáját az 1710-ben alapított uppsalai, Royal Society of Sciences, a legrégebbi svéd tudományos társaságnál publikálta, amelynek 1725-1744 között titkára volt. Publikált az 1739-ben alapított Svéd Királyi Tudományos Akadémiánál (Royal Swedish Academy of Sciences) is.
Húsz csillagászati disszertációt írt.
Aktívan támogatta a svédországi naptárreform (Gergely naptár) bevezetését. Halála után 10 évvel vezették be.
Tuberkulózisban halt meg. Nagyapja mellé temették al a "Gamla Uppsala" templomban.

Felhasznált irodalom