Canizzaro, Stanislao

(1826-1910) olasz kémikus
Palermoban, Sziciliában született.
Palermoban, Nápolyban és Pizzában tanult.
1848-ban harcolt a Sziciliai forradalomban és halálra ítélték, de 1949-ben Marseillebe szökött, majd Párizsba ment.
1851-1855 között az Alessandriai, Piedmonti Technikai Intézet professzora volt.
Ezt követően Genovában, Palermoban, és Rómában volt professzor.
1871-ben szenátor, majd végül alelnök lett.

1811-ben Avogadro elméletét vizsgálva megállapította a különbséget az atomok és a molekulák között. Ennek alapján bevezette az atomtömeget és molekulatömeget a kémia számítások alapjaként.
Foglalkozott a szerves vegyületekkel, ezen belül az aromásokkal is.
1853-ban fedezte fel a róla elnevezett reakciót, amellyel benzilalkoholt és benzoesavat benzaldehidből. Ebben a reakcióban egy aromás aldehidet kezelt alkoholos kálium-klorid oldattal. Az aldehid ennek során egyidejüleg oxidálódik és redukálódik karbonsavat és alkoholt képezve. Ez egy példa az oxidoredukcióra (diszproporcionálódás) amit több helyen alkalmaznak a szerves kémiában.
1858-ban Avogadro elméletét felülvizsgálva kimutatta, hogy egy illékony vegyület molekulatömege megállapítható párasűrűségének mérésével.

Felhasznált irodalom