CIDNP
(chemically induced dynamic nuclear polarization, kémiailag indukált dinamikus nukleáris polarizáció, kémiailag indukált magpolarizáció)

Olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi, hogy a magspin befolyásolja egy reakció irányát.
Ez megtörténhet bizonyos esetekben, annak ellenére, hogy a magspin állapotok energiaszintje közti különbség egy mágneses térben sokkal kisebb, mint a kémiai kötés disszociációs energiája.

Tirozin-hisztidin peptid elektrontranszfer

Két gyök, amely paralel spinű elektronokkal rendelkezik, csak akkor tud egyesülni, ha egy triplett-szingulett átalakulás lejátszódik.
Egy mágneses térben egy triplettnek három, nem degenerált állapota van, T0, T+ és T-. Ahhoz, hogy egy triplett szingulett átmenet lejátszódjon egy elektronnak egy ideig gyorsabban kell előrehaladnia, mint a többinek, hogy képes legyen egy 180 fokos fáziskülönbséget létrehozni.
Ez a különbség kialakulhat, ha a magspinje kölcsönhatásba lép a gyök elektronjával, hiperfinom kapcsolódással.

Felhasznált irodalom