CERN
(Centre Européen pour la Recherche Nucléaire, Európai Nukleáris Kutatási Szervezet)

A részecskefizikai kutatások európai szervezete.
A világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma.
A francia-svájci határon Genftől kissé északra található.
Az alapító okiratot 1954. szeptember 29-én 12 ország (Belgium, Dánia, Németország, az Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország, Hollandia, Jugoszlávia, Norvégia, Olaszország, Svájc, Svédország) írta alá.
Jelenleg 22 ország tagja.( Az azóta csatlakozott országok: Ausztria, Spanyolország, Portugália, Finnország, Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Bulgária, Románia.)
Jugoszlávia 1961-ben kivált a szervezetből.
Itt található az LHC.
A World Wide Web (WWW vagy röviden Web) is itt született.
Nemzetközi együttműködéssel számtalan kísérletet végeznek.

Magyar résztvevők:
KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet (RMKI) - MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
Eötvös Loránd Tudományegyetem Elméleti Fizika Tanszék és Atomfizika Tanszék
Debreceni Egyetem Elméleti Fizika Tanszék és Kísérleti Fizika Tanszék
ATOMKI MTA Atommagkutató Intézete

Felhasznált irodalom