CD spektrum
(cirkuláris dikroizmus spektrum, CD spektroszkópia)

Spektrum, amely megkapható IR-IL változót a beeső elektromágneses sugárzás frekvenciájának függvényében ábrázolva, ahol IR és IL a jobbra és balra cirkulárisan polarizált fény abszorbciós intenzitása.

A síkban polarizált fény két cirkuláris komponense (jobbra és balra cirkulárisan polarizált fény) eltérő mértékben nyelődik el, királis mintán áthaladva.
A jelenség alapján működő CD spektroszkópia a molekulában lévő kromofór csoportok egymáshoz képesti térbeli elrendeződéséről, vagyis a molekula térszerkezetéről ad információt. Alkalmazható az átmeneti fémkomplexek konfigurációjának meghatározására is.

Fehérjék CD-spektruma

Felhasznált irodalom