Boltzmann, Ludwig Eduard

(1844-1906) Osztrák fizikus
Bécsben született.
Bécsben tanult és ott lett professzor 1895-ben, miután számos más egyetemen volt katedrája.
Münchenben és Lipcsében tanított elméleti fizikát, de kiváló kísérletező is volt.
A kinetikus gázelméleten dolgozott, és közreműködött a statisztikus mechanika tudományának kifejlesztésében.
A Boltzmann-törvény, az energia ekvipartíciójának elve, és a Boltzmann-állandó viseli a nevét.
Fő eredményei
- az entrópia és a termodinamikai valószínűség kapcsolatának kidolgozása,
- a Boltzmann-eloszlásfüggvény és
- a fekete test sugárzására vonatkozó Stefan-Boltzmann-törvény elméleti megalapozása.
Sokoldalú egyéniség volt, irodalmi tevékenységet is folytatott.
Duinóban (Olaszország) halt meg.

Felhasznált irodalom