Bernoulli-törvény
(Bernoulli-egyenlet)

Fizikai elv, amely szerint a mozgó folyadékok nyomása csökken, ha sebességük nő.
A törvényt 1738-ban Daniel Bernoulli svájci matematikus mondta ki.
Ha pl. víz folyik át egy változó keresztmetszetű csövön, akkor sebessége a cső legkeskenyebb pontján a legnagyobb. A nagy sebességre gyorsításhoz szükséges erő a lassúbb és gyorsabb helyek közötti nyomáskülönbségből származik.
A Bernoulli-elv segítségével értelmezhető a pörgő krikettlabda görbe vonalú mozgása és a repülőgépek szárnyára ható emelőerő (felhajtóerő) is.

Ha az áramló közeg útjában különböző akadályokat helyezünk, a kisebb keresztmetszetű helyeken nagyobb lesz a közeg sebessége.

Az áramlási cső bármely helyén :

Ahol p a sztatikai nyomás, r a közeg sűrűsége, v a sebessége.
Ez a Bernoulli-egyenlet, amely gyakorlatilag az energiamegmaradás törvényének hidrodinamikai megfogalmazása.

Felhasznált irodalom