Balmer-képlet
(Rydberg-állandó)

Balmer a hidrogénatom négy látható hulámhossz vonalát (410 nm, 434 nm, 486 nm,és 656 nm) vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy mind a négy hulámhossz beilleszthető az alábbi összefüggésbe:

1/l = RH (1/k2-1/n2)

Ahol
R a Rydberg-állandó, értéke = 1,097 x 107 m-1
k a Lyman sorozatra k = 1, a Balmer sorozatra k = 2, stb., és
n = k+1, k+ 2...

A Balmer-képlet eredeti formája:

ahol:
l a hulámhossz
B egy állandó, értéke 3,6456×107 m vagy 364,56 nm
m értéke 2
n egy m-nél nagyobb egész szám

Felhasznált irodalom