autokatalízis
(autokatalitikus reakciók)

Olyan speciális katalitikus kémiai reakciók, amelyeknél a katalizátor magának a reakciónak az egyik terméke.
A legegyszerűbb nemlineáris kémiai jelenség amelynél a koncentráció és a reakciósebesség is hirtelen, ugrásszerűen változhat.
Az autokatalitikus reakciók egy inkubációs idő után felgyorsulnak. A reakció lassan ugyan, de például a jelen lévő szennyező anyagok hatására elindul, aztán a katalizátorként viselkedő termék megjelenése után felgyorsul.

Ilyen például az oxálsav és a kálium-permanganát reakciója:

2 KMnO4 + 5 C2O4H2 + 3H2SO4 = 2 MnSO4 + 10 CO2 + 8H2O + K2SO4

A reakcióban a mangánionok (Mn2+) vesznek részt katalizátorként.

Felhasznált irodalom