atom

A kémiai elem legkisebb, kémiai módszerekkel tovább nem osztható része (fizikai módszerekkel elemi részeire osztható).
Minden atom tartalmaz egy pozitív töltésű atommagot és az azt körülvevő elektronokat, amelyek száma megegyezik az atommagban levő protonokéval.

Az ábrán a legegyszerübb atom a hidrogén "felépítése" látható. (A valóságban az elektron bonyolult hullámfügvénnyel leírható pályán mozog.)

Az elektronokat az elektromágneses kölcsönhatás köti az atommaghoz.
A külső elektronok határozzák meg az atom kémiai tulajdonságait, ők hozzák létre az atomok közötti kötéseket.
Az atomokat a kvantummechanika segítségével írják le.
Az atom átmérője hozzávetőleg 10-10 m.
Egy anyag atomjainak a számát az Avogadro-szám segítségével lehet meghatározni.

Az egyszerűbb atomok felépítését szemléltető animáció az Érdekességeknél a "Kémiai elem építőkészlet" címszónál található.

Felhasznált irodalom