Arkhimédész

(i.e.287-212) ókori görög, szirakúzai matematikus és fizikus, technikus, a természettudományok rendszerezője.
A fizika tudomány megalapítója.
Közeli kapcsolatban volt a városbeli uralkodócsaláddal, Hieron királlyal és fiával. Talán rokonuk is volt.
Híres törvényét a királyi korona aranytartalmának vizsgálatával állította fel.
Élete legnagyobb részét szülővárosában töltötte és ott is halt meg, amikor a rómaiak elfoglalták.

Felhasznált irodalom