áramkör
(áramköri elemek)

Aktív elemekből (pl. áramforrás, tranzisztor), passzív elemekből (pl. ellenállás, kondenzátor) és vezetékekből álló zárt áramút.

Másképpen megfogalmazva, egymással valamilyen feladat (energiaellátás, erősítés, jelzés, stb.) ellátására összekapcsolt aktív elemek és passzív elemek (áramköri elemek) együttese.

Még egyszerűbben megfogalmazva az áramforrásból, fogyasztóból és az azokat összekötő vezetékekből álló zárt rendszer.

Az ábrán látható egyszerű áramkörben egy elektrokémiai áramforrás (aktív elem), egy izzólámpa (passzív elem - fogyasztó) és az ezeket összekötő vezetékek találhatók.

A Bekapcsol gombbal zárható,
a Kikapcsol gombbal nyitható az áramkör.

Felhasznált irodalom