áramgenerátor

Olyan ideális áramforrás, amelynek árama nem függ a terheléstől.
A gyakorlatban generátoraink többnyire feszültséggenerátorok, az áramgenerátor
megvalósítása nehézkesebb.
Az ideális áramgenerátor mindig a rá jellemző, "definiált" áramot hajtja keresztül a
csatlakozó hálózaton. A gyakorlatban áramgenerátorokat legtöbbször elektronikusan valósítják
meg és csak jól meghatározott korlátok között kápesek azt ideálisat megközelíteni.
A valós áramgenerátor modellje egy ideális áramgenerátorból és egy párhuzamosan kapcsolt
belső ellenállásból áll.
A valós áramgenerátor akkor közelíti az ideálisat, ha belső ellenállása kellően nagy. Az
ideális áramgenerátor belső ellenállása végtelenül nagy.

Felhasznált irodalom