antirészecskék
(antianyag)

Az elemi részecskék "tükörképei", tömegük és spinjük azokéval megegyezik, töltésük, mágneses momentumuk és más kvantumjellemzőik előjele azonban ellentétes.
Ha egy antirészecske találkozik részecskepárjával, megsemmisítik egymást, amint Paul Dirac brit fizikus 1928-ban megjósolta.
Az antirészecskét általában a megfelelő részecske jele fölé húzott vonallal jelölik.
Például az elektron (e-) és a proton (p+) antirészecskéje a pozitron (e+) és az antiproton (p-).
Antirészecskékből álló antianyag létezhet, de közönséges anyag jelenlétében igen gyorsan megsemmisül, s így természetes körülmények között nem figyelhető meg.
Antirészecskékkel a radioaktív folyamatoknál, a kozmikus sugarakban és a részecskefizikai kísérletek során találkozhatunk.
Bizonyos részecskék, mint pl. a fotonok, azonosak a nekik megfelelő antirészecskével.

Felhasznált irodalom