antiferromágnesség
(antiferromagnetizmus, antiferromágneses anyagok)

Az antiferromagnetizmust mutató anyagokban az atomok, vagy molekulák mágneses momentuma általában az elektronjaik spinjével kapcsolatos. Az egymás melletti spinek ellenkező irányba mutatnak. Ez, a ferromágnességhez hasonlóan, a rendezett mágnesség megjelenése.
Általában antiferromágnses rendezettség nagyon alacsony hőmérsékleten, illetve az úgynevezett Néel-hőmérséklet felett jelentkezik.
A Néel-hőmérséklet felett az anyagok tipikusan paramágnesesek.

Antiferromágnses anyagok általában az átmeneti fémek vegyületei, főleg oxidjai között fordulnak elő.
Egyes szerves molekulák is mutatnak antiferromágnses tulajdonságot.

Felhasznált irodalom