antineutron

A neutron antirészecskéje.
Jele:
A barionok közé tartozó, töltés nélküli részecske.
Nyugalmi tömege 1,675x10-27 kg, megegyezik a neutron tömegével.
Mágneses momentuma ellentétes a neutronéval.
Bruce Cork fedezte fel 1956-ban.
Semleges töltése miatt nehezen észlelhető, annihilációs termékei alapján észlelhető.

Felhasznált irodalom