annihiláció
(szétsugárzódás)

Elektron-pozitron pár megsemmisülése nagy energiájú gamma-fotonok keletkezése közben.
Az ábán az annihiláció Feynman-diagramja látható.

A folyamat során két gamma foton keletkezik, ritkábban esetleg három.
Egy soha nem keletkezhet, mert akkor nem teljesül a impulzus-megmaradás.


 

A sárga keretbe kattintva egy animáció látható a folyamatról

Ha a pozitron és az elektron nagyon nagy energiával találkozik, akkor más jellegű folyamat játszódik le, új részecskék is keletkezhetnek.

Felhasznált irodalom