amplitúdó-moduláció
(AM, impulzusamplitúdó-moduláció, Pulse Amplitude Modulation, PAM)

A moduláció azon fajtája, amely az átviteli közegben terjedni képes vivőhullám amplitúdóját változtatja az átviendő jel pillanatnyi értékétől függően.
A vétel helyén a vett jel úgynevezett burkoló görbéjét kiszűrve visszanyerjük az átvitt jelet (demoduláció).
Ez a legegyszerűbb moduláció-típus, jellemző alkalmazási területei a hosszú-, közép- és rövidhullámú rádiózás, illetve a tv-képátvitel.

Egyik válfaja az impulzusamplitúdó-moduláció (Pulse Amplitude Modulation - PAM).

T = impulzus periódusidő
U = jelfeszültség
t = idő
t = impulzusszélesség

A vivőimpulzusok amplitúdóinak nagyságát a vett minták értékeivel arányos nagyságúakra módosítják.

Felhasznált irodalom