állapotábra

1. (fizika)

Állapothatározók közti függvénykapcsolatot ábrázoló görbe.
Aszerint, hogy az állapothatározók közül melyiket választjuk állandónak, különféle állapotábrákat kapunk:
- állandó hőmérséklet esetén a görbe neve izoterma (ábra)
- állandó nyomásnál izobár
- állandó térfogatnál izochor

2. (kohászat)

Adott összetételű két- vagy háromalkotós ötvözet állapota és hőmérséklete közti összefüggést ábrázoló grafikon.

Vas-szén állapotábra

Felhasznált irodalom