állapothatározók
(állapotjelzők)

Egy fizikai rendszer makroszkopikus állapotát meghatározó mennyiségek.
Például a rendszer nyomása, hőmérséklete, térfogata.
Ezek nem függetlenek egymástól. A köztük levő kapcsolatot az állapotegyenlet fejezi ki.
Összetett rendszerek, mint például egy gázelegy esetén, az állapot ismeretéhez az egyes komponensek koncentrációját is ismerni kell.

Felhasznált irodalom