aktív szén

Igen nagy felületű, porózus szerkezetű szén.

Aktívszén porózus szerkezete 800-szoros nagyításban.

Előállítás
Oxigénhiányos levegőben elszenesített fából (faszén), vagy csontból (csontszén) amelyet pl. magas hőmérsékleten vízgőzös aktiválással kezelnek, hogy különböző gázok és polimerek nagy mennyiségeit adszorbeálja oldatból.Felhasználás
- gázmaszkokban,
- az elvezetőcső nélküli konyhai elszívókban
- a vákuumtechnikában
- vegyiparban, gyógyszeriparban külöböző anyagok megkötésére

Egy ivóvíztisztításra alkalmazott aktívszénbetétes szűrő.
(Eltávolítja a vízből a szennyezéseket pl. a klórt)

Hasonló betét van a gázmaszkokban (gázálarcokban) is.

Felhasznált irodalom