abszorpció (fizika)

A fizikában hullám vagy részecske-sugárzás gyengülése egy közegen való áthatoláskor.
A sugárzás gyengülésének oka részben az eredeti iránytól való eltérülés, szóródás, részben - és ezt nevezik szűkebb értelemben abszorpciónak - az, hogy a sugárzás, energiájának egy részét átadja a közeg atomjainak, molekuláinak.

 

Különböző sugárzások abszorpciója különböző anyagokban

Felhasznált irodalom