abszorpciós színkép
(elnyelési színkép, abszorpciós spektrum)

Olyan spektrum, amely azáltal keletkezik, hogy a folytonos színképű sugárzás (például a fehér fény) útjába tett anyag a sugárzásból az anyagra jellemző, meghatározott frekvenciájú (színű) sugarakat elnyeli, így a színképben azok helyén sötét vonalak vagy sávok jelennek meg.

Az abszorpciós vonalak vagy sávok helyén a fényességcsökkenés mértéke függ az elnyelő réteg vastagságától, nyomásától, hőmérsékletétől, forgási sebességétől stb.
A moláris abszorpciós koefficiens (e) az abszorbeáló anyagon áthaladó fény, (vagy más elektromágneses sugárzás) abszorpcióját jellemző mennyiség.

Az elnyelési színképek esetén a sötét sávok azért jelennek meg a folytonos színképben, mert az atomokat a fényforrás fénye is gerjesztheti, ekkor a két energiaszint különbségének megfelelő energiát az atom elnyeli.
Mivel az energiaszintek rendszere jellemző az atomokra a vonalas színképek a fényt kibocsátó anyagban lévő ismeretlen atomok azonosítására is alkalmasak. Ez az eljárás az úgynevezett spektroszkópia
A színképelemzést (spektroszkópiát) Fraunhoffer, Kirchoff és Bunsen alapozták meg.

Felhasznált irodalom