ab-initio számítás

Az atom- és molekulaszerkezet számításának egy módszere, amely közvetlenül alkalmazza a kvantummechanika fő törvényeit, nem használ kísérletből származó mennyiségeket (pl. a spektroszkópiával meghatározott ionizációs energiát) paraméterként.
Nagy mennyiségű numerikus számítást igényel; a szükséges számítási idő nagymértékben nő az atom vagy molekula méretének növekedésével.
A számítógépek teljesítményének fejlődése lehetővé tette a kis, és a nagy molekulák tulajdonságainak pontos kiszámítását, így ez a számítási mód helyettesítheti a félig empirikus számításokat.
Az ab-initio számítások használhatók például a molekula kötéshosszának és kötésszögének meghatározására úgy, hogy kiszámítják a molekula teljes energiáját különböző molekuláris geometriákra és megkeresik a legalacsonyabb energiájú konformációt.

Felhasznált irodalom