Weston-elem
(kadmium-elem, normálelem)

A primer galvánelemek egy speciális típusa, amelyet Edward Weston (1850-1936) tervezett.

Tulajdonságok
A cella általában egy H-alakú üvegedényből áll.
Feszültség: állandó 1,0186 volt (20°C-on).
Anód: higany (Hg) higany(I)-szulfát pasztával fedve
Katód: kadmium-amalgám kadmium-szulfáttal fedve
Elektrolit: telített kadmium-szulfát oldat. Bizonyos cellákban kénsavat is adagolnak a higany-szulfát hidrolízisének megakadályozására.
A belső ellenállása nagy 20°C-on 100 W és 1000 W közötti.
Az így elkészített normálelemek évtizedekig változatlan feszültséget adak.

Alkalmazás
Az elektromotoros erő mérésénél a feszültség etalonjaként használatos.
Mérés közben csak nagyon kis árammal (legfeljebb 5-20 µA) terhelhető.

Az elektromos áramot termelő elektrokémiai folyamatokat bemutató animációk találhatók a Kémia rész galvánelem címszavánál.

Öveges tanár úr szemléletesen foglakozik a szén-cink szárazelemekkel a Fizika blokk Hogyan működik a galvánelem? című részében.

Felhasznált irodalom