sztannát
(hexahidroxo-sztannát(IV)-ion, trihidroxo-sztannát(II)-ion, sztannát(IV)-vegyületek, ortosztannátok, metasztannátok, sztannát(II)-vegyületek, sztannitok)

Ón-oxidnak (vagy hidroxid) lúggal történő reakciója során keletkező vegyület. Az ón-oxidok amfoterek (gyengén savasak) és sztannát-ionokat adnak. Az ón(IV)-oxid olvadt alkálival sztannát(IV)-iont ad:

SnO2 + 2OH- → SnO32- + H2O

Valójában különböző ionok vannak jelen, melyekben az ón hidroxid-csoportokhoz kapcsolódik, a legfőbb a hexahidroxo-sztannát(IV)-ion: Sn(OH)62-. Ez a negatív ion a kristályos K2Sn2O3.3H2O típusú ’trihidrátokban’ van jelen. Az ón(II)-oxid lúgos oldatokban trihidroxo-sztannát(II)-iont ad:

SnO(s) + OH-(aq) + H2O(l) → Sn(OH)3-(aq)

A sztannát(IV)-vegyületeket régebben ortosztannátoknak (SnO44-) vagy metasztannátoknak (SnO32-) nevezték. A sztannát(II)-vegyületeket sztannitoknak hívták.

Felhasznált irodalom