salak
(kohósalak, bázisos salak)

Kohósításnál és fémolvasztásnál meddőkből és adalékokból keletkező folyékony, majd dermedés után darabos anyag, amelynek sűrűsége kisebb, mint az acélé vagy a fémé, így azok felszínéről lecsapolható vagy lefölözhető.
A színesfémek kohászatánál a salakot fémek egymástól való elválasztására is használják.
A vaskohászat kohósalakja sok célra felhasználható (pl. cementhez, betonhoz adagolják, útépítéshez felhasználják).

Bázikus salakképző anyagból, (például kalcium-oxid) a nagyolvasztóban bázisos salak képződik. A bázisos salakképzőt az ércben lévő savas szennyezések eltávolítására használják; kalcium-szilikátot, -foszfátot és -szulfidot tartalmaz.
Ha magas a foszfáttartalma, a salak műtrágyaként használható.

Felhasznált irodalom