gyűrűnyitó metatézis polimerizáció
(ROMP, ring opening metathesis polymerization)

Egy olefin cserebomlásos láncnövekedési polimerizáció típus.
A reakció hajtóereje a ciklikus olefinek (pl. norbornén) gyűrűfeszültsége. A reakcióhoz különböző heterogén és homogén katalizátorokat fejlesztettek ki. A katalizátorok alapját átmeneti fémek (W, Mo, Re, Ru, Ti) adják.
A módszert az 1970-es évek óta használják.
Ilyen módon állítják elő pédául a polinorbornént.

Felhasznált irodalom