periódus

1.

Egy oszcilláló rendszer vagy hullám teljes ciklusának lejátszódásához szükséges idő.

2.

A periódusos rendszer egy sora. (Részletesebben lásd a periódusos rendszer leírásánál.)

3.

A földtörténeti korbeosztás egy kora

Felhasznált irodalom